Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Telers informatie

Telers die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden: info@bio-vegan.nl 

 

Netwerk

Het netwerk Biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen is een netwerk van, voor en door telers die Biocyclische-veganlandbouw in de praktijk (willen) brengen.

Telers en aspirant telers kunnen lid worden van het netwerk. Het netwerk zorgt o.a. voor kennisuitwisseling, zaken rondom eventuele certificatie en marktontwikkeling. Binnen het netwerk is er mogelijkheid voor het volgen van bv. workshops en gaan wij regelmatig op bedrijfsbezoek bij aangesloten leden.

Telers gaan voor:

 • Een volledige biologische en 100% plantaardige landbouw 
 • Géén gebruik van productiedieren en géén gebruik van dierlijke rest- en meststoffen.
 • Werken aan een volledig gesloten kringloop
 • Werken aan bodemopbouw met humusopbouw d.m.v. composteringstechnieken en groenbemesters
 • Werken aan mengteelten, strokenteelt, agroforestry en verhogen van biodiversiteit
 • Voorbereiding op een certificering: dit naast biologisch keurmerk
 • Het verder doorontwikkelen van telers met het Biocyclic Vegan keurmerk en zorgen dat er meer telers dit keurmerk krijgen. 

Vanzelfsprekend gaan wij ook in op de thema's: biodiversiteit, klimaatneutraal werken, (lokale-) afzet, eerlijke prijs, korte-ketens en ketenontwikkeling.

Maar ook elkaar inspireren: vernieuwen, onderzoeken en kennisdelen. Trefwoorden: praktijkvragen, kennisverspreiding en praktijknetwerken.

Voor wie is dit netwerk?

Voor biologische teeltbedrijven met een directe afzet en/of een afzet in het (bio-) retailkanaal.

Biologische bedrijven zoals : akkerbouw, grove-groenteteelt, fruitteelt, tuinbouw, moestuin, kwekerij, wijngaard, notenteelt, kruidenteelt, bloementeelt, agroforestry, CSA-bedrijf, permacultuur-tuinderij en voedselbos.

Lid worden van het netwerk kan voor de volgende type biologische land- tuinbouwbedrijven die diervrij (vrij van productiedieren) en kringlooplandbouw gaan toepassen. 

 • Alle tuin- en landbouwbedrijven met een Skal certificering (NL) en Biogarantie (BE)
 • Alle kleine biologische bedrijven die vallen onder categorie “klein bio-bedrijf".
 • Bedrijven in omschakeling of interesse in een omschakeling.
 • Bedrijven of initiatieven (bv. CSA) die geen skal-certificaat hebben maar wel afzet hebben in de directe omgeving aan consumenten en horeca. 

Op naar een certificatie

Omschakelen naar het label Biocyclic Vegan Standard is mogelijk voor de bedrijven die voldoen aan het EU organic certificering (bv. Skal en Biogarantie).  Het telersnetwerk helpt individuele landbouwbedrijven bij het omschakelen naar het keurmerk Biocyclic Vegan Standard. Dit doen wij samen met het BIOCYCLIC VEGAN INTERNATIONAL. Zo helpen wij telers die willen overstappen naar een puur plantaardige vorm van biologische landbouw en werken wij toe naar de certificering volgens de Biocyclic Vegan Standard. Gecertificeerde bedrijven mogen het Biocyclic Vegan Standard keurmerk dragen. 

Lijst van aangesloten telers in Nederland en Vlaanderen.

Klik hier voor een lijst van bedrijven die (willen) werken met een biocyclische-veganlandbouw systeem

Voor een internationale kaart zie vegan-farming.org

 

 


E-mailen
Bellen