Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Wie wij zijn

Wij zijn een telersnetwerk voor het ontwikkelen van Biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen.

Onze doelstelling:

Het netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen wil een biologische kringlooplandbouw zonder productiedieren en zonder het gebruik van dierlijke meststoffen en dierlijke hulpstoffen bevorderen. Het is een netwerk van telers met een brede steun van burgers, bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de biologische landbouw, handel, verwerking industrie en agrarisch onderzoek, evenals organisaties die zich inzetten voor dierenrechten en een plantaardige levensstijl. 

Het netwerk adviseert landbouwbedrijven die om willen schakelen naar een Biocyclische-veganlandbouw teelt en promoot onder het grote publiek de voordelen van een Biocyclische-veganlandbouw. Daarnaast neemt het deel aan onderzoeksprojecten op het vlak van bodemvruchtbaarheid en (bodem-) biodiversiteit.

Telers en verwerkers kunnen gecertificeerd worden volgens het Biocyclic Vegan Standard. Dit biologisch keurmerk is opgenomen in de „IFOAM Family of Standards“. De producten zijn vervolgens herkenbaar voor alle consumenten die kiezen voor vegan producten met het Biocyclic Vegan keurmerk.

Lees ook Biocyclische-Veganlandbouw draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).


 


E-mailen
Bellen