Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Zonnegoed
Zonnegoed is een biologisch-dynamische akkerbouw en groenteteeltbedrijf van 90 ha gelegen op voormalige zeebodem in de Noordoostpolder in Flevoland. Eigenaar Joost van Strien teelt al meer dan 20 jaar een grote variëteit aan gewassen. In 2020 heeft hij besloten om het gebruik van dierlijke mest helemaal los te laten en over te gaan op een puur biocyclische veganteelt.

Momenteel bereidt Joost zijn boerderij voor op de biocyclische vegan certificering.


E-mailen
Bellen