Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Workshops, cursussen en jaaropleiding

Volg workshops en cursussen over  telen zonder plantaardige mest, bodembeheer en maximale biodiversiteit. 

De leden van het netwerk zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei workshops en andere vormen van educatie.

Huidige workshops en cursussen:

Op dit moment zijn er bv op Permacultuur tuinderij de Voedselketen een aantal (korte) workshops te volgen:

'Werken aan een betere bodem' en masterclass bodemvoedselweb onder de microscoop.   
Zie hier voor meer info: http://devoedselketen.nl/met-een-cursus/

Op Tuinderij De Ommuurde Tuin is een Nederlands en Engelstalig master-tuinderscursus te volgen:
Cursus Agro-ecologie in Praktijk.   


Basiscursus voor telers en jaaropleiding telers (deeltijd)
Het netwerk werkt aan het realiseren van een stevige (korte) basiscursus en een stevige jaaropleiding voor (aspirant) bio-vegan telers. Iedereen kan meedoen maar het is wenselijk een goede vooropleiding te hebben gehad zoals Landwijzer, Warmonderhof of de cursus Agro-ecologie in Praktijk.   

Basiscursus in de winter
Dagcursus met nadruk op:

- Toepassen van verschillende plantaardige bemestingssystemen (o.a. compost) en werken aan een betere bodem.
- Toepassen groenbemesters, teeltrotatie en teeltplan.


Jaaropleiding - 10 keer op zaterdag 

Leerdoelen zijn gericht op het managen van een puur plantaardige tuinderij / landbouwbedrijf met gebruik van plantaardige mest en bodembeheer.
O.a. 

- Toepassen van verschillende plantaardige bemestingssystemen (o.a. compost) en werken aan een betere bodem.
- Toepassen groenbemesters, teeltrotatie en teeltplan.
- Toepassen strokenteelt en mengteelt
- Maximaal verhogen (bodem-) biodiversiteit
- Benutten van natuurlijke plaagbeheersing
- Toepassen integrale fruit- en notenteelt, agroforestry , permacultuur en voedselbossystemen
- Afzet lokaal en verder weg. 

Wilt u meewerken aan het curriculum van de opleiding en/of als docent dan graag contact opnemen met joep@bio-vegan.nl 


Graag vermelden wij hier ook educatieve programma's van derden die goed aansluiten bij het netwerk van Bio-vegan boeren en telers. 

- Jaarlijkse cursus Agro-ecologie in Praktijk (Ook in Eng.) www.ommuurdetuin.nl/cursus
- Permacultuur jaartraining Devoedselketen.nl/met-een-cursus/permacultuur-jaartraining/
- Basis- en jaarcursus Voedselbossen: www.voedselbosbouw.org 
- Masterclass Strokenteelt: www.bioacademy.nl